Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy dùng SIM báo qua điện thoại WIT 228G
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy dùng SIM báo qua điện thoại WIT 228G

Thông số chung

- 08 vùng quản lý không dây + 04 vùng quản lý có dây - Báo động bằng còi hú, đèn chớp,.... - Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động … - Tích hợp sẵn bàn phím lập trình và đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý - Điều khiển bằng Remote không dây - Có sẵn 02 remote đi kèm, có thể lắp thêm - Công nghệ không dây + có dây - Dùng công nghệ GSM - Sim điện thoại - Phù hợp cho gia đình và cửa hàng
not rated 5.280.000 Thêm vào giỏ
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy dùng SIM báo qua điện thoại WIT 238G
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy dùng SIM báo qua điện thoại WIT 238G

Thông số chung

- 08 vùng quản lý không dây + 04 vùng quản lý có dây - Báo động bằng còi hú, đèn chớp,.... - Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động … - Đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý - Điều khiển bằng Remote không dây - Có sẵn 01 đầu dò hồng ngoại + 01 từ gắn cửa + 02 remote đi kèm, có thể lắp thêm - Công nghệ không dây + có dây - Phù hợp cho gia đình
not rated 5.180.000 Thêm vào giỏ
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy dùng SIM báo qua điện thoại WIT 338G
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy dùng SIM báo qua điện thoại WIT 338G

Thông số chung

- 08 vùng quản lý không dây + 08 vùng quản lý có dây - Báo động bằng còi hú, đèn chớp,.... - Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động … - Tích hợp sẵn bàn phím lập trình và đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý - Tích hợp khóa bảo vệ - Điều khiển bằng Remote không dây - Có sẵn 02 remote đi kèm, có thể lắp thêm - Dùng công nghệ GSM - Sim điện thoại - Công nghệ không dây + có dây - Thuộc loại chuyên nghiệp, Phù hợp cho biệt thự, công ty,...
not rated 7.600.000 Thêm vào giỏ
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 223
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 223

Thông số chung

- 08 vùng quản lý không dây + 02 vùng quản lý có dây - Báo động bằng còi hú, đèn chớp,.... - Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động … - Đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý - Điều khiển bằng Remote không dây - Có sẵn 01 đầu dò hồng ngoại + 01 từ gắn cửa + 02 remote đi kèm, có thể lắp thêm - Công nghệ không dây + có dây - Phù hợp cho gia đình
not rated 2.480.000 Thêm vào giỏ
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 226
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 226

Thông số chung

- 08 vùng quản lý không dây + 04 vùng quản lý có dây - Báo động bằng còi hú, đèn chớp,.... - Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động … - Đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý - Điều khiển bằng Remote không dây - Có sẵn 01 đầu dò hồng ngoại + 01 từ gắn cửa + 02 remote đi kèm, có thể lắp thêm - Công nghệ không dây + có dây - Phù hợp cho gia đình
not rated 2.630.000 Thêm vào giỏ
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 228
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 228

Thông số chung

- 08 vùng quản lý không dây + 04 vùng quản lý có dây - Báo động bằng còi hú, đèn chớp,.... - Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động … - Tích hợp sẵn bàn phím lập trình và đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý - Điều khiển bằng Remote không dây - Có sẵn 01 đầu dò hồng ngoại + 01 từ gắn cửa + 02 remote đi kèm, có thể lắp thêm - Công nghệ không dây + có dây - Phù hợp cho gia đình và cửa hàng
not rated 3.260.000 Thêm vào giỏ
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 233
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 233

Thông số chung

- 08 vùng quản lý không dây - Báo động bằng còi hú, đèn chớp,.... - Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động … - Tích hợp sẵn bàn phím lập trình và đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý - Điều khiển bằng Remote không dây - Có sẵn 01 đầu dò hồng ngoại + 01 từ gắn cửa + 02 remote đi kèm, có thể lắp thêm - Công nghệ không dây + có dây - Phù hợp cho gia đình và cửa hàng
not rated 2.380.000 Thêm vào giỏ
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 236
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 236

Thông số chung

- 08 vùng quản lý không dây + 04 vùng quản lý có dây - Báo động bằng còi hú, đèn chớp,.... - Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động … - Tích hợp sẵn bàn phím lập trình và đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý - Điều khiển bằng Remote không dây - Có sẵn 01 đầu dò hồng ngoại + 01 từ gắn cửa + 02 remote đi kèm, có thể lắp thêm - Công nghệ không dây + có dây - Phù hợp cho gia đình và cửa hàng
not rated 3.160.000 Thêm vào giỏ
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 338
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 338

Thông số chung

- 08 vùng quản lý không dây + 08 vùng quản lý có dây - Báo động bằng còi hú, đèn chớp,.... - Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động … - Tích hợp sẵn bàn phím lập trình và đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý - Tích hợp khóa bảo vệ - Điều khiển bằng Remote không dây - Có sẵn 01 remote đi kèm, có thể lắp thêm - Công nghệ không dây + có dây - Thuộc loại chuyên nghiệp, Phù hợp cho biệt thự, công ty,...
not rated 4.500.000 Thêm vào giỏ
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 358
Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 358

Thông số chung

- 248 vùng quản lý không dây + 08 vùng quản lý có dây - Báo động bằng còi hú, đèn chớp,.... - Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động … - Tích hợp sẵn bàn phím lập trình và đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý - Tích hợp khóa bảo vệ - Điều khiển bằng Remote không dây - Có sẵn 01 remote đi kèm, có thể lắp thêm - Khoảng cách thu phát lên đến 1-2km - Công nghệ không dây + có dây - Thuộc loại chuyên nghiệp, Phù hợp cho biệt thự, công ty,...
not rated 6.500.000 Thêm vào giỏ