Hệ Thống Thiết Bị Báo Trộm, Thiết Bị Chống Trộm, Chống Đột Nhập Báo Qua Điện Thoại

Giới thiệu về hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, chống đột nhập qua điện thoại

Hệ thống an ninh báo trộm, chống trộm, chống đột nhập qua điện thoại dựa trên nguyên tắc khi có tín hiệu báo từ các đầu dò như từ cửa, mắt hồng ngoại,... về bộ trung tâm, bộ trung tâm sẽ kích hoạt báo động như gọi điện thoại, phát còi báo, chớp đèn,....

Chú thích :

  • Gọi điện thoại báo từ dây line điện thoại
  • Vùng - Zone có dây : kết nối từ các đầu dò như từ cửa, mắt hồng ngoại đến bộ trung tâm bằng dây tín hiệu
  • Vùng - Zone không dây : kết nối từ các đầu dò như từ cửa, mắt hồng ngoại đến bộ trung tâm bằng tín hiệu không dây
Hệ thống báo trộm, chống trộm, chống đột nhập qua điện thoại
TRUNG TÂM THIẾT BỊ BÁO TRỘM, BÁO CHÁY QUA ĐIỆN THOẠI HIỆU WIT
Hình Mô tả Giá tiền

Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 223

Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy cho công ty qua điện thoại WIT 223

Hệ thống thiết bị báo trộm, chống trộm, báo cháy cho công ty qua điện thoại WIT 223 - Báo động khi có đột nhập, thoát hơi gas, vỡ kính, …
- 08 vùng quản lý không dây + 02 vùng quản lý có dây
- Báo động bằng còi hú, đèn chớp,....
- Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động …
- Đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý
- Điều khiển bằng Remote không dây
- Có sẵn 01 đầu dò hồng ngoại + 01 từ gắn cửa + 02 remote đi kèm, có thể lắp thêm
- Công nghệ không dây + có dây
- Phù hợp cho gia đình

Xem chi tiết

2.480.000đ

Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 226

Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy cho công ty qua điện thoại WIT 226

Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy cho công ty qua điện thoại WIT 226 - Báo động khi có đột nhập, thoát hơi gas, vỡ kính, …
- 08 vùng quản lý không dây + 04 vùng quản lý có dây
- Báo động bằng còi hú, đèn chớp,....
- Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động …
- Đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý
- Điều khiển bằng Remote không dây
- Có sẵn 01 đầu dò hồng ngoại + 01 từ gắn cửa + 02 remote đi kèm, có thể lắp thêm
- Công nghệ không dây + có dây
- Phù hợp cho gia đình

Xem chi tiết

2.630.000đ

Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 228

Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy cho công ty qua điện thoại WIT 228

Hệ thống thiết bị báo trộm, chống trộm, báo cháy cho công ty qua điện thoại WIT 228- Báo động khi có đột nhập, thoát hơi gas, vỡ kính, …
- 08 vùng quản lý không dây + 04 vùng quản lý có dây
- Báo động bằng còi hú, đèn chớp,....
- Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động …
- Tích hợp sẵn bàn phím lập trình và đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý
- Điều khiển bằng Remote không dây
- Có sẵn 01 đầu dò hồng ngoại + 01 từ gắn cửa + 02 remote đi kèm, có thể lắp thêm
- Công nghệ không dây + có dây
- Phù hợp cho gia đình và cửa hàng

Xem chi tiết

3.260.000đ

Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 233

Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy cho công ty qua điện thoại WIT 233

Hệ thống thiết bị báo trộm, chống trộm, báo cháy cho công ty qua điện thoại WIT 233 Báo động khi có đột nhập, thoát hơi gas, vỡ kính, …
- 08 vùng quản lý không dây
- Báo động bằng còi hú, đèn chớp,....
- Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động …
- Tích hợp sẵn bàn phím lập trình và đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý
- Điều khiển bằng Remote không dây
- Có sẵn 01 đầu dò hồng ngoại + 01 từ gắn cửa + 02 remote đi kèm, có thể lắp thêm
- Công nghệ không dây + có dây
- Phù hợp cho gia đình và cửa hàng

Xem chi tiết

2.380.000đ

Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 236

Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy cho công ty qua điện thoại WIT 236

Hệ thống thiết bị an ninh, báo động, chống trộm, báo cháy cho công ty qua điện thoại WIT 236- Báo động khi có đột nhập, thoát hơi gas, vỡ kính, …
- 08 vùng quản lý không dây + 04 vùng quản lý có dây
- Báo động bằng còi hú, đèn chớp,....
- Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động …
- Tích hợp sẵn bàn phím lập trình và đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý
- Điều khiển bằng Remote không dây
- Có sẵn 01 đầu dò hồng ngoại + 01 từ gắn cửa + 02 remote đi kèm, có thể lắp thêm
- Công nghệ không dây + có dây
- Phù hợp cho gia đình và cửa hàng

Xem chi tiết

3.160.000đ

Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 338

Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại dành cho công ty WIT 338

Hệ thống thiết bị an ninh, báo động, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại dành cho công ty WIT 338- Báo động khi có đột nhập, thoát hơi gas, vỡ kính, …
- 08 vùng quản lý không dây + 08 vùng quản lý có dây
- Báo động bằng còi hú, đèn chớp,....
- Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động …
- Tích hợp sẵn bàn phím lập trình và đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý
- Tích hợp khóa bảo vệ
- Điều khiển bằng Remote không dây
- Có sẵn 01 remote đi kèm, có thể lắp thêm
- Công nghệ không dây + có dây
- Thuộc loại chuyên nghiệp, Phù hợp cho biệt thự, công ty,...

Xem chi tiết

4.500.000đ

Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại WIT 358

Hệ thống thiết bị báo trộm, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại dành cho công ty WIT 358

Hệ thống thiết bị an ninh, báo động, thiết bị chống trộm, báo cháy qua điện thoại dành cho công ty WIT 358- Báo động khi có đột nhập, thoát hơi gas, vỡ kính, …
- 248 vùng quản lý không dây + 08 vùng quản lý có dây
- Báo động bằng còi hú, đèn chớp,....
- Báo động bằng cách gọi điện thoại đến 8 số điện thoại, công an, nhà riêng, di động …
- Tích hợp sẵn bàn phím lập trình và đèn Leds hiển thị tín hiệu và lập trình quản lý
- Tích hợp khóa bảo vệ
- Điều khiển bằng Remote không dây
- Có sẵn 01 remote đi kèm, có thể lắp thêm
- Khoảng cách thu phát lên đến 1-2km
- Công nghệ không dây + có dây
- Thuộc loại chuyên nghiệp, Phù hợp cho biệt thự, công ty,...

Xem chi tiết

6.500.000đ

Và còn nhiều hệ thống báo động qua điện thoại, thiết bị chống trộm qua điện thoại, chống đột nhập qua điện thoại khác đa dạng về mẫu mã, giá cả khác cho quý khách lựa chọn tại Công Ty Gia Hào.